Nová značka pomáhá pochopit pravidla pro cyklopruhy

Praha pokračuje ve vytváření bezpečného prostředí pro všechny účastníky silničního provozu a budování cyklopruhů. Zejména kvůli snížení rizika dopravní nehody aut a cyklistů a podpoře plynulosti provozu. Ale výhodou je také vyšší ochrana cyklistů a v důsledku toho i snížení počtu cyklistů na chodnících, které často z důvodu obav na vozovce používají, ačkoliv nesmí, a naopak zde mohou být nebezpeční pro chodce. Cyklopruh (ne ten vyhrazený) je relativní novinka a princip jeho fungování pomůže vysvětlit řidičům i cyklistům nová značka.

0 Shares

Loňský rok potvrdil výrazný růst obliby cyklodopravy. Sčítače zaznamenaly bezmála 5,9 milionu jízd Pražanů po městských cyklistických trasách. To je podobné číslo jako v roce 2020, kdy počet jízd skokově vzrostl. Už nejde o jednorázový nárůst v souvislosti s koronakrizí, ale o jednoznačný trend růstu obliby cyklistiky. Tomu napovídá i skutečnost, že velká část jízd se uskuteční v pracovních hodinách všedních dní. Cyklistika se prostě stává běžnou formou dopravy Pražanů po městě. A cyklopruhy jsou jednou z odpovědí na její rozvoj.

Za poslední tři roky bylo v hlavním městě vyznačeno 17,7 kilometru vyhrazených cyklopruhů a 44,6 kilometru ochranných pruhů. V letošním roce plánuje Praha přidat další úseky. Tam, kde to neubere jízdní pruhy pro automobily, a nelze vybudovat oddělené stezky. Zřizování cyklopruhů je jednou z odpovědí na zvýšený pohyb cyklistů na území hlavního města.

Vyznačení cyklopruhu představuje na některých komunikacích jedinou možnost, jak legálně umožnit vzájemné míjení cyklistů a aut, aniž by řidiči museli při předjíždění cyklisty přejíždět do vedlejšího pruhu. Zejména v místech se silnějším provozem každé přibrzdění nebo vybočení automobilu (nejen kvůli cyklistovi) vyvolává dominový efekt, který se projeví na dalších desítkách či stovkách metrů směrem vzad.

Díky cyklopruhům se tento efekt částečně eliminuje. V místech s vyznačenými vyhrazenými i ochrannými cyklopruhy nemusí řidiči automobilů vybočovat z přímého směru kvůli dodržení jinak povinného bočního odstupu 1,5 m od míjeného cyklisty. Do ochranných cyklopruhů, které se značí pouze vodorovným dopravním značením, mohou navíc automobily vjíždět například při vyhýbání, objíždění, pokud v nich zrovna nejede cyklista. Tento princip však zatím mnoho řidičů nezná, a proto Praha pro jeho lepší pochopení nově instaluje informační značky. Nové značky se zatím objevily v 9 lokalitách na komunikacích Plzeňská, Mariánské hradby, Jelení, Keplerova, Evropská.

Více informací o bezpečném předjíždění cyklisty lze nalézt například zde.