Přívozy už dávno neslouží jen výletníkům

Kdybyste hledali v Praze systém dopravy, který sbírá superlativy, určitě by to byly pražské přívozy. Mohou se pyšnit tím, že jsou nejstarší hromadnou dopravou ve městě. A nikdo nepochybuje, že cesta přívozem po Vltavě s panoramatem pražských památek všude kolem je nejkrásnější. Přívozy současnosti již nejsou pouhou atrakcí pro turisty. Staly se plnohodnotnou součástí městské hromadné dopravy. A u koho jiného brát informace o přívozech než u člověka, který má na své vizitce vytištěno: „Zdeněk Bergman, převozník pražský“?

0 Shares

Jak se člověk stane pražským převozníkem?

Mě už od malička bavilo všechno, co má něco společného s vodou a loděmi. Bydlel jsem s rodiči v Karlových Varech a už tam jsem na návštěvách u dědy s babičkou plachtil na rybníku. V Praze jsem na průmyslovce studoval vodní stavitelství. A pražský děda, který byl architekt, mě zase naučil lodě kreslit a navrhovat. Vlastně nikdy jsem nemyslel a ani dnes nemyslím na nic jiného než na lodě.

Ale od plachtění na rybníku k přívozům je ještě dost daleko…

Do provozování vlastní plavby jsem se pustil začátkem devadesátých let minulého století. V roce 1992 jsem si vydělal sběrem jablek na první lodní závěsný motor a na parníkovém člunu jsem v roce 1993 začal jezdit v Čertovce. Začal jsem stavět dřevěné lodě typu Vodouch, které jsou nápodobou lodí z konce 19. století, a s těmi jezdíme na vyhlídkové plavby. V roce 1999 jsem postavil 7 malých člunů a na nich jsme začali provozovat přívozy v Sedlci a v Podbabě. Přívozy si v krátké době získaly velkou popularitu, využívaly je a využívají desítky tisíc lidí.

Jak se vaše přívozy staly součástí městské hromadné dopravy?

Myslím, že to souvisí s rozvojem cyklostezek a podporou cyklistiky ze strany města. Magistrát viděl, jak jsou naše přívozy populární a kolik cyklistů je využívá. A tak byl v roce 2005 náš přívoz v Sedlci zahrnut do městské hromadné dopravy. Postupem času vznikaly další přívozy a město začalo trasy velice pečlivě plánovat. V současné době je ten systém velice dobře promyšlený tak, aby přívozy navazovaly na pozemní dopravu na obou březích. Unikátní je v tomto směru přívoz P6 z Lahoviček na Nádraží Modřany, kde se v Modřanech stýkají hned čtyři druhy veřejné dopravy: vlaky, autobusy, tramvaje a přívoz.

Kdo přívozy využívá, jaký je typický cestující?

Přívozy už dávno nejsou jen pro cyklisty nebo výletníky. Ve všedních dnech v ranních a odpoledních hodinách jsou naše lodě běžně využívány pro cestu do práce a z práce, jezdí s námi také hodně studentů. Až teprve ve večerních hodinách začíná převažovat ta rekreační funkce přívozů. Dá se tak říci, že přívozy už dnes plní klasickou funkci, kterou měly v historii. Můžeme je vlastně označit za nejstarší městskou hromadnou dopravu. Nejstarší přívoz je zmiňován na řece Berounce již roku 1172 u Zbraslavi, další velmi starý je přívoz u Vyšehradu, který objížděl vyšehradskou skálu již v roce 1222. Bez nadsázky můžeme říct, že převoznictví je jedno z nejstarších řemesel. Přívozy jezdily i u Karlova mostu. Cesta po vodě byla levnější než mýto za přechod mostu, proto hodně lidí využívalo právě přívozy. Doslova boom přívozů nastal v době průmyslové revoluce, kdy se dělníci přepravovali z Podskalí, Vinohrad, Nového Města za prací do továren na smíchovskou stranu. Ale i v současnosti role přívozů trvale roste. Jen naše společnost už přepravila skoro 5 milionů cestujících. Třeba jen podbabský přívoz převeze kolem čtvrt milionu lidí ročně.

Jste součástí MHD. Chodí na přívozech revizoři?

Samozřejmě, že ano, stejně jako kdekoli jinde. A nejen revizoři, ale také kontroloři kvality. Musíme splňovat stanovené standardy například z hlediska chování posádky, takzvané ústrojové kázně, udržovat na plavidlech čistotu a samozřejmě dodržovat jízdní řád.

Co byste vzkázal těm, kteří přívoz v Praze ještě nevyzkoušeli?

Za prvé, že je to hezké cestování, úplně odlišné od všeho ostatního v Praze. A za druhé, že přívoz může být velmi efektivní a rychlý způsob přepravy. Záleží samozřejmě na tom odkud a kam jedete. Ale v některých případech může využití přívozu přinášet skutečně velkou časovou úsporu až v řádech desítek minut oproti tomu, když jedete pouze po souši. Velmi zřetelné je to třeba u přívozu z Podbaby do Podhoří a snad ještě výraznější v případě přívozu P6 z Modřan do Lahoviček. A to vše samozřejmě s normálním jízdným pražské dopravy.

PRAŽSKÉ PŘÍVOZY

Přívozy jsou do systému Pražské integrované dopravy zařazeny od roku 2005. Jejich provoz zajišťují soukromé firmy na základě smlouvy s ROPID. Přívozy aktuálně v Praze provozují tři společnosti: Pražské Benátky (4 linky), Pražská paroplavební společnost (2 linky) a Vittus Group (1 linka). V rámci Pražské integrované dopravy nyní jezdí 7 přívozů označovaných P1-P7. V souvislosti s rekonstrukcí Barrandovského mostu byly přívozy zapojeny i do řešení náročné dopravní situace v lokalitě. U přívozu P3 Lihovar – Dvorce byly intervaly zkráceny z původních 20 minut na 15 a ve špičce dokonce na 10 minut. Přívoz tak může převzít část cestujících z autobusů přes Barrandovský most. Navíc přívoz P4 v době rekonstrukce jezdí na nové trase z Chuchle do Modřan, což také ocení lidé, kteří bydlí na jih od Barrandovského mostu.

Informace o všech pražských přívozech a jejich jízdní řády naleznete zde.