Praha odstartovala rekonstrukci unikátního kubistického Libeňského mostu

Libeňský most, kterému ještě před několika lety hrozila demolice, startuje další etapu své téměř stoleté historie. Praha zahájila rozsáhlou rekonstrukci tohoto jediného kubistického mostu na světě, který byl postaven podle návrhu geniálního architekta Pavla Janáka. Opravou projde nejen samotný most, ale kompletně se promění i celé jeho okolí včetně stavby protipovodňových opatření.

0 Shares

Kompletní oprava Libeňáku představuje další kapitolu letošního „roku mostů“, v němž Praha masivně investuje do stávajících i nových spojení vltavských břehů. Největší položkou je první etapa rekonstrukce Barrandovského mostu, která je právě ve finále. Před týdnem začala stavba mostu pro tramvaje, pěší a cyklisty z Podolí na Smíchov a Štvanická lávka z Karlína do Holešovic bude otevřena na jaře příštího roku.

Stavebníci opraví a přestaví celé soumostí od křižovatky s Dělnickou a Jankovcovou ulicí po Palmovku, jde o 1200 metrů dlouhou komunikaci. Pracovat budou i na obnovení zasypaného vltavského ramene a vybudují se cyklostezky nebo bezbariérový přístup na most z Rohanského ostrova, který se v budoucnu promění v odpočinkovou oblast. Podoba mostu přes řeku se po opravách nezmění.

Stavba začala v místě, kudy kdysi protékalo rameno Vltavy, které bylo v minulosti zasypáno. V první etapě, která potrvá do roku 2024, vzniknou havarijní a retenční nádrže, proplachovací kanál. Bude také vybudováno provizorní přemostění pro pěší a cyklisty a přeloženy inženýrské sítě, které mostem nyní vedou. Rok kvůli rekonstrukci nebudou po mostě jezdit tramvaje, chodci a cyklisté se přes něj dostanou právě jen po lávce.

Práce na opravě hlavního mostu přes Vltavu začnou v roce 2024. Dvě obloukové části z prostého betonu, které představují architektonicky to nejcennější, přitom zůstanou zachovány. Zkoušky totiž prokázaly, že unesou stejnou zátěž, jako v době stavby mostu. Trámové konstrukce na obou koncích mostu již rekonstruovat nelze a musí se zbourat. Budou však nahrazeny novými, které vycházejí rovněž z Janákových skic. Obě obloukové části spojí konstrukce, pod níž může proudit voda a rozlít se Vltava v případě povodní. To umožní také snížit hladinu vody v Karlíně, pokud by skutečně povodeň přišla. V rámci rekonstrukce bude také na mostě položena nová vozovka a vzniknou nové dlážděné chodníky. A celý most se očistí od nánosů letité špíny.

Projekt počítá rovněž s tím, že využití najdou všechny prostory pro oblouky, kde by měly vzniknout kavárny nebo obchůdky. Pod obloukem na libeňské straně, který je největším obloukem z prostého betonu v Evropě, vznikne společenský prostor pro kluziště nebo pořádání koncertů.

Konsorcium firem, které most opraví, vede společnost Metrostav TBR a tvoří jej ještě mateřský Metrostav a projekční firmy SATRA a SHP. Rozpočet rekonstrukce činí 2,18 miliardy korun.