Sledování polohy pražských tramvají zpřesní systém Galileo

Dopravní dispečeři získají dokonalý přehled o všech tramvajích na trati. Tramvaje budou totiž vybaveny moderními satelitními přijímači, které s využitím družicového systému Galileo dokážou určit polohu kterékoli tramvaje s přesností na dva metry. Přesné online sledování tramvají zefektivní řízení dopravy, ale může být na něm postavena řada dalších užitečných aplikací.

0 Shares

Vícefrekvenční satelitní přijímače, které dopravní podnik nyní instaluje do svých tramvají, jsou schopny přijímat signál z různých globálních družicových polohových systémů (GNSS), nejen GPS, který provozují Spojené státy, ale zejména z evropského autonomního systému Galileo, díky kterému je možné dosáhnout výrazného zvýšení přesnosti určování polohy. Přesná lokalizace tramvají nejen zlepší přehled dispečerů i cestujících o aktuální dopravní situaci, ale otevírá dveře mnoha aplikacím pro optimalizaci provozu vozů. Získaná data totiž umožňují vedle online sledování polohy tramvají také například automatické hlášení zastávek, automatické omezení rychlosti při vjezdu tramvají do výhybek či automatické mazání kolejí, díky němuž se sníží hluk.

Doposud dopravní podnik využívá zastaralé přijímače fungující pouze na systému GPS, které však v husté pražské zástavbě často vykazují odchylky v řádech až stovek metrů, což je nevyhovující pro další rozvoj moderních aplikací v MHD včetně PID Lítačky. Nové přijímače si však poradí i s takzvanými uličními kaňony, kde je výhled na volnou oblohu omezený, což limituje příjem signálu. Do všech pražských tramvají osazeny do konce příštího roku.

Foto: DPP – Petr Hejna