Příměstským vlakem až do centra Prahy? Studie určí možnou podobu metra S

Místo přestupování na tramvaj nebo na metro by mohly v budoucnu příměstské vlaky dovézt cestující až do centra na Václavské náměstí, na Albertov, nebo dokonce napříč celou Prahou. Počítá s tím futuristický projekt označovaný jako metro S, pro který se nyní zpracovává studie proveditelnosti.

0 Shares

Metro S, které společně připravují IPR (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy), Ropid, Správa železnic a pražský magistrát, výrazně zvýší kvalitu a konkurenceschopnost železniční dopravy v celém regionu. Posílí kapacitu pražských železničních tratí a umožní vysokorychlostním vlakům bez problémů vjíždět do města. Regionální vlaky navíc díky němu budou moci protáhnout své trasy skrz celou Prahu.

Chystaný projekt nových železničních tunelů pod centrem Prahy pomůže výrazně zkrátit intervaly na jednotlivých vlakových linkách S a přiveze cestující i ze vzdálených oblastí Středočeského kraje až přímo do centra Prahy. Zároveň propojí jednotlivé vlakové linky mezi sebou v centru Prahy a vzniknou zde i nové zastávky. Regionální vlaky by tak mohly zastavovat pod Václavským a Karlovým náměstím či na náměstí Bratří Synků nebo na Albertově.

Dovezou cestující z centra na okraj Prahy i do Středočeského kraje rychleji než jakýkoliv jiný dopravní prostředek a významně odlehčí metru a tramvajím. Příměstské vlaky S budou mít díky novým tunelům v centru koleje pouze pro sebe. Nebudou tak tolik narušovány dálkovou či nákladní dopravou. To umožní zkrátit intervaly až na 7,5 minuty a výrazně zrychlit spojení. Například cesta z centra do Řevnic by zabrala 32 minut, do Kralup jen o minutu déle a letiště by bylo dostupné za 25 minut. Skokové zvýšení rychlosti a kvality dopravy mezi Prahou a okolím navíc pomůže zmírnit počet aut, která každodenně do Prahy přijíždí.

Pro dálkové a vysokorychlostní vlaky by v souvislosti s metrem S zůstalo vyhrazeno Hlavní nádraží, studie proveditelnosti bude prověřovat i možnost jejich zajíždění až na letiště. Městské a příměstské vlaky z letiště a Kladna budou zajíždět na stávající, ale výrazně modernizované Masarykovo nádraží, ale jsou prověřovány i možnosti část z nich vést přímo novými tunely pod centrem a propojit je s linkami ve směru na Beroun či do Benešova.

V rámci Studie proveditelnosti pražského železničního uzlu jsou nyní prověřovány různé varianty vedení kolejí a tunelů v Praze. Studie bude připravena v příštím roce a stavět by se mohlo začít v roce 2035.

Podobný model podzemních železničních tunelů, kterými projíždějí regionální vlaky z jednoho konce města na druhý a zastavují díky tomu přímo v centru metropolí, lze v Evropě nalézt v celé řadě měst. V Mnichově funguje tento model už od roku 1972, v Lipsku dokončili podzemní železniční propojení v roce 2013 a ve Stockholmu v roce 2017. Nejsou to ale jediná města, železniční tunely pod centry metropolí jsou například v také Berlíně, Miláně, Curychu, Frankfurtu nad Mohanem nebo Madridu.