Pro podporu plynulé MHD vznikly loni další buspruhy a preference na křižovatkách

Praha loni udělala další kroky zajištění co nejplynulejší jízdy autobusů a tramvají. V hlavním městě vzniklo 4,4 kilometru nových pruhů určených jen pro autobusy. Preference na semaforech byla pro autobusy nově zprovozněna na 22 světelných křižovatkách, u dalších 4 křižovatek pak získaly zvýhodnění tramvaje.

0 Shares

Tramvaje nyní těží z preference na 90 % světelných křižovatek (celkem 227), u autobusů je to přibližně 51 % křižovatek (celkem 270 křižovatek). Díky dalšímu rozšíření preferenčních opatření nyní mohou jezdit autobusy celkem na 66 kilometrech vyhrazených pruhů. K nejvýznamnějším loňským opatřením patřily například nové pruhy v Tupolevově, na Strakonické či ve Freyově. Další pruhy chystá letos hlavní město v Českobrodské, Horoměřické či Náchodské.

Speciální pruhy pro autobusy, souběžná jízda autobusů s tramvajemi na tramvajovém tělese či zřizování preferenčního režimu na světelných křižovatkách představují základní opatření pro preferenci městské hromadné dopravy. Záměr všech těchto opatření je nasnadě – ušetřit autobusy a tramvaje co nejvíce zdržení v dopravních zácpách a čekání na křižovatkách. Preference celkově zvyšují atraktivitu hromadné dopravy, protože zvyšují rychlost cestování a podporují přesnost, s jakou spoje přijíždí na zastávky. Kromě zlepšení podmínek pro cestující mají ale i pozitivní ekonomický dopad. Díky zrychlení cest totiž může dopravní podnik jednu autobusovou linku obsloužit s menším počtem vozidel i řidičů.

Přesný přehled o jednotlivých preferenčních opatřeních v hlavním městě naleznete v interaktivní mapě na stránkách Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID). Právě ROPID plynulost MHD trvale sleduje a vyhodnocuje a přichází s nápady, jak její rychlost a přesnost dále posilovat.