Tramvaj z Libuše na Nové Dvory má zelenou

Nová tramvajová trať Modřany – Libuš bude dokončena letos v červnu, ale už se začalo s přípravou jejího prodloužení v úseku Libuš – Novodvorská. Stavbu dalších dvou kilometrů kolejí, které přiblíží tramvaj nově vznikající lince metra D, schválil magistrát. Práce na ní začnou v roce 2025.

0 Shares

Navrhovaná tramvajová trať přímo navazuje na právě budovaný úseku Modřany – Libuš s délkou 1,7 kilometru a čtyřmi zastávkami, který bude ukončen provizorní úvratí v Libuši. Kvůli tomu budou tento úsek obsluhovat pouze obousměrné tramvaje. To se ale změní po prodloužení o další dva kilometry. Tramvaj pak bude z Libuše pokračovat severním směrem ulicí Novodvorská ke křižovatce s Chýnovskou a pak velkou tzv. blokovou smyčkou ulicemi Chýnovská, Libušská a Durychova zpět na Novodvorskou. Součástí stavby budou čtyři obousměrné zastávky. Přínos nové tramvajové trati se projeví hlavně poté, co z ní budou cestující moci přestoupit na novou linku pražského metra D, konkrétně ve stanicích Libuš a Nové Dvory.

V letošním roce v Praze tramvaje vyrazí na tři nově dokončené tratě. Kromě úseku z Modřan do Libuše, se začne jezdit také z Divoké Šárky na Dědinu a z Holyně do Slivence. Odstartuje rovněž projekt návratu tramvají na Václavské náměstí: koleje propojí Vinohradskou třídu s horní částí Václavského náměstí a navážou na současnou trať vedoucí Jindřišskou a Vodičkovou ulicí.

Rozvoj tramvajové sítě je jedním z významných příspěvků k plnění klimatických závazků hlavního města. Praha se ve svém Klimatickém plánu zavázala do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého o 45 % oproti úrovni roku 2010. Širší síť tramvají umožní jednak částečně nahradit dieselové autobusy, ale má také ambici přilákat více lidí do hromadné přepravy, a tedy přispět k omezení individuální automobilové dopravy.