Chytré lampy na Vinohradech nabíjí elektromobily. V prosinci je to zdarma!

Pražané mohou od prosince pro své elektromobily využívat nové nabíjecí stanice na stožárech městských lamp na Praze 2 a dobíjet vozy přímo z distribuční soustavy. V rámci pilotního projektu je zprovozněno 13 tzv. chytrých lamp s dobíjecími body. Do konce roku z nich řidiči mohou dobíjet své vozy zdarma.

0 Shares

První speciálně upravené stožáry veřejného osvětlení, tzv. EVR lampy, stojí na Vinohradech, v ulicích Moravská, Korunní, Chodská, Kladská, Slezská a Slovenská. Přípravu stožárů na budoucí osazení nabíjecími stanicemi pro elektromobily realizuje společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) jako správce veřejného osvětlení souběžně v několika lokalitách. Ještě v letošním roce bude po Praze připraveno 55 EVR lamp. V příštím roce je jich v plánu 240, v následujících letech to budou násobky. EVR lampy jsou již vybudované například v lokalitách Prosek, Vokovice, Kamýk, Háje a Černý Most. Aktuálně se připravují další v Kobylisích, Bohnicích, Dvorcích, ve Vršovicích, na Vinohradech a Velké Ohradě. Kde z nich bude možné také nabíjet elektromobily se rozhodne právě na základě výsledků nastartovaného pilotního projektu.

Vytvoření dostatečné dobíjecí infrastruktury je jednou z hlavních podmínek rozvoje elektromobility v hlavním městě. Jen do roku 2030 by mělo podle odhadů jezdit v hlavním městě na 100 tisíc elektromobilů. Sloučením nabíjecích stanic pro elektromobily s veřejným osvětlením představuje velmi chytré řešení, protože eliminuje umisťování dalších sloupků do veřejného prostoru. Podpora udržitelné mobility a snížení znečištění ovzduší, hlukové zátěže a uhlíkové stopy představují významné cíle dopravní politiky formulované v Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí (poladprahu.cz). Ve svém klimatickém plánu (klima.praha.eu) se ostatně hlavní město zavázalo vybudovat do roku 2030 alespoň 10 tisíc veřejně přístupných nabíjecích míst.

V prosinci THMP umožní zájemcům nabíjet zdarma bez jakékoliv registrace, stačí připojit kabel do vozidla. Od 1. ledna 2023 bude možné nabíjet dvěma způsoby. Registrovat se a získat dobíjecí čip, který řidičům umožní za cenu garantovanou THMP využívat také nabíjecí stanice PREpoint a za standardní ceny i stanice dalších provozovatelů po celé Evropě. Druhou možností bude jednorázové dobíjení bez registrace, a to přes QR kód. Další informace o možnostech nabíjení elektromobilů v Praze naleznete na www.prahanabiji.cz.