„Brutální“ most potřebuje brutální rekonstrukci

Barrandovský most potřebuje rekonstrukci. A nejvytíženější komunikace v Česku, postavená v architektonickém stylu nazývaném brutalismus, potřebuje skutečně brutální zásah. Čtyřicet let se na most skoro nesáhlo, až letos v květnu se konečně tak složitá a rozsáhlé stavba rozjede.

ben
0 Shares

Barrandovský most se stavěl v letech 1978–1988. Klíčová (nejen) pražská dopravní tepna od té doby žádnou zásadní rekonstrukcí neprošla. Dovnitř mostu zatéká voda a poškozuje konstrukci. Nejvíce trpí předpjatá lana, jež most drží pohromadě. Koroze je oslabila v rozsahu od 5 až do 50 %, v některých případech ale i o 90 %. Podobná konstrukce přitom byla použita u mostu v Janově nebo u Trojské lávky, které se kvůli zanedbání údržby zřítily.

Právě doplnění a posílení lan, která procházejí konstrukcí mostu od pilíře k pilíři, bude představovat nejsložitější část celé opravy. Nová lana budou usazena v tukové lázni, což zabrání jejich korozi a dovolí, aby most nesl zátěž další desítky let. Kromě lan se bude kompletně opravovat také vozovka mostu, chodníky, osvětlení či svodidla.

Rekonstrukce je naplánována na pět stavebních sezón, ale bude přerušena po dobu výstavby Dvoreckého mostu z Podolí na Smíchov. Ani při opravách nebude most nikdy plně uzavřen, vždy budou v provozu tři jízdní pruhy v každém směru. Současně je vše naplánováno tak, že po dobu rekonstrukce nebudou probíhat žádné opravy na objízdných trasách v okolí. S dokončením oprav se počítá v roce 2026.

Protože je třeba, aby jednotlivé stavební etapy proběhly co nejrychleji a dopravní omezení tak byla co nejkratší, vypsala Technická správa komunikací na stavbu v pražských podmínkách dosud nepoužitý model výběrového řízení. O vítězi v jeho rámci rozhodovala totiž mimo jiné nejen nejnižší nabídnutá cena, ale i právě i doba stavby. V soutěži zvítězila společnost PORR, která byla nejlepší v obou těchto kritériích. PORR jen v letošním roce zkrátí dobu dopravních omezení na Barrandovském mostě z předpokládaných šesti měsíců na tři a půl. Celkem by měla stavba trvat v pěti sezónách 376 dní, když se zprvu počítalo s tím, že se protáhne na 973 dní.

Dělníci pracovali na Barrandovském mostě už od roku 2020, práce zahrnovaly sanaci pilířů a základů mostu pod hladinou Vltavy a nezasahovaly do dopravy. Rekonstrukci předcházely opravy na navazujících komunikacích tak, aby byly schopny zvládnout dopravní nápor v průběhu stavby.