Geotechnický průzkum prověřil horniny na trase Městského okruhu

Zatím nedostavěná desetikilometrová část Městského okruhu povede z větší části tunelem. Vlastnosti hornin v podzemí proto musel ověřit rozsáhlý geotechnický průzkum, který mimo jiné určí, jaké technologie se pro ražbu tunelů použijí.

0 Shares

Na Městském silničním okruhu, který obepíná širší centrum Prahy, zbývá dostavět 10,5 kilometru mezi Pelc-Tyrolkou (konec tunelového komplexu Blanka) a Štěrboholskou radiálou. V roce 2019 přišla Praha s úplnou proměnou projektu. Městský okruh nebude další dálnice ve městě, ale v převážné části zbývajícího úseku se schová do podzemních tunelů. Komunikace tak nebude rozdělovat městské části. Naopak je spojí a nabídne Pražanům více prostoru pro trávení volného času. Vzniknou místa pro nové byty a služby.

Geotechnický průzkum zahrnoval 89 vrtů do hloubky až 70 metrů. Soustředil se například na analýzu hornin a stupně jejich zvětrání, podzemní vody a jejího proudění pod povrchem, výzkum geologických zlomů a další charakteristiky, které je důležité znát, aby při stavbě tunelů nedošlo k nějakému nepříjemnému překvapení. Výsledky průzkumů umožní například vytipovat riziková místa v podzemí a poslouží pro další upřesňující plány. Představují další významný posun vpřed směrem k zahájení vlastní stavby. Pokud vše poběží podle předpokladů, mohla by stavba odstartovat v roce 2028 a skončit přibližně v roce 2035.